info@ppl.vn
0908 045 709

Máy Lipo Plus

Liên hệ
Hệ thống sóng RET & CET RF + RF
lưỡng cực cho Mặt và Body.

LIPO PLUS là hê thống sóng RF 3 chiều vận hành cho
nhiều bộ phận cơ thể Mặt, Body, Đùi, Cánh tay
▲ CET RF ▲ RET RF ▲ BI POLAR RF trong một thiết
bị.


Số lượng:
Mua hàng
 

1 Sản phẩm khác