Thiết bị

Dòng máy

THIẾT BỊ ĐIỆN DI CHĂM SÓC DA – CRYO DERM

Thiết bị điện di CRYO DERM - Làm đẹp da từ bên trong, nuôi dưỡng tế bào da mà không xâm lấn với tinh chất đẩy sâu vào da.

THIẾT BỊ ĐIỆN DI NUÔI DƯỠNG VÀ CHĂM SÓC DA- COOL RELAX II

Cool Relax II - Thiết bị điện di nuôi dưỡng và chăm sóc da, đẩy tinh chất vào sâu trong da mà không cần phương pháp xâm lấn.

giấy chứng nhận
mỹ phẩm thương hiệu

THIẾT BỊ ĐIỆN DI CHĂM SÓC DA – CRYO DERM

Thiết bị điện di CRYO DERM - Làm đẹp da từ bên trong, nuôi dưỡng tế bào da mà không xâm lấn với tinh chất đẩy sâu vào da.

THIẾT BỊ ĐIỆN DI NUÔI DƯỠNG VÀ CHĂM SÓC DA- COOL RELAX II

Cool Relax II - Thiết bị điện di nuôi dưỡng và chăm sóc da, đẩy tinh chất vào sâu trong da mà không cần phương pháp xâm lấn.

giấy chứng nhận
mỹ phẩm thương hiệu
giấy chứng nhận
Scroll to Top