Thiết bị

Dòng máy

THIẾT BỊ TIÊM DƯỠNG CHẤT VÀO DA CHUYÊN NGHIỆP – HYCOOX MULTI SUCTION INJECTOR

Thiết bị tiêm HYCOOX 2024: Dành cho filler, botox, HA, Meso, PRP. Dưỡng chất vào da an toàn, ổn định, điều chỉnh độ sâu kim, giảm đau, đạt chứng nhận FDA, CE, ISO, GMP, xuất khẩu 23 quốc gia.

giấy chứng nhận
mỹ phẩm thương hiệu

THIẾT BỊ TIÊM DƯỠNG CHẤT VÀO DA CHUYÊN NGHIỆP – HYCOOX MULTI SUCTION INJECTOR

Thiết bị tiêm HYCOOX 2024: Dành cho filler, botox, HA, Meso, PRP. Dưỡng chất vào da an toàn, ổn định, điều chỉnh độ sâu kim, giảm đau, đạt chứng nhận FDA, CE, ISO, GMP, xuất khẩu 23 quốc gia.

giấy chứng nhận
mỹ phẩm thương hiệu
giấy chứng nhận
Scroll to Top